'Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır...Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur... Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.'
Mustafa Kemal Atatürk

Doğa olayları nasıl doğal felaket olur?

Sanki birileri şöyle düşünüyor:
"Seller, depremler, kasırgalar, kar fırtınası gibi doğa olaylarının "Doğal Felaketler"i oluşturup nüfus planlaması için yapılması gerekenler;
- Öncelikle dere yataklarının, denizin doldurulması ile oluşturulmuş alanların konut yerleşimi olması ve buralara insanların yerleşmesi sağlanmalıdır,
-Konutların yapımında da, mimarlık hizmetleri, mühendislik hizmetleri ile teknolojinin nimetlerinden nüfus fazlasının yararlanmaması için "serbest girişimci" ruhuyla ortaya atılan müteahhitlerin hizmetlerine kısıt getirilmemeli...denetim gibi, tasarım gibi lüzumsuz/zaman kaybı işlemlerle uğraştırılmamalıdırlar,
-İnşaatlara "hobaaa, bismillah!" denilerek "başlanmalı "sonradan nasıl olsa bitirilir" diyerek çabuk ve atik (betonun sulanması gibi işlemler zaman kaybıdır) davranılmalıdır,
-Bu tarz seçilmiş yerleşim alanlarında, hızlı inşaat sistemiyle yapılmış konutlarda yaşayanlar da bilhassa zırcahil bırakılmalıdır ki tv'de, basında gelmesi olası doğa olayları uyarılarını takip edip önlem alamasınlar.
Tüm bu işlemlerden sonra hâlâ yaşama azmi gösterenler olursa onlara da çeşitli savaşlar yaratarak yokedilmelidirler. Çok fazla çoğaldılar. Dünya kaynakları bize ancak yeter!"
alışveriş (36) bilim (73) Ekonomi (117) fotoğraf (84) kitap (54) mimarlık (482) müzik (4) parfüm (2) politika (188) sanat (33) sinema (10) tarih (346) tasarım (99) toplum (294) yemek (1)